Filmformidlernes innspill til Kulturmeldinga

Dette innlegget holdt jeg på vegne av norske filmformidlere på Innspillsseminar til Kulturmeldinga, som ble avholdt 27. august 2017 på Filmens Hus i Oslo. Innlegget holdt jeg i kraft av å representere nettverket Felles front for filmformidling. Siden jeg representerte mange i andre deler av landet som ikke kunne være tilstede, velger jeg å publisere det her i sin helhet.

******

«Felles front for filmformidling» er et nettverk av representanter for filmklubber, festivaler, uavhengige distributører, cinematekene utenfor Oslo, samt den nye kategorien uavhengige kinoer. Vi er de som brenner for, og lever av, filmformidling. Dette er et felt som har en lei tendens til å bli oversett når penger skal deles ut og vedtak fattes, og derfor har vi slått oss sammen for å kunne snakke med én stemme. Mitt innlegg inneholder bidrag fra alle de forskjellige kategoriene av filmformidlere.

Hvorfor skal man bry seg om filmformidling?

Alle vi som utgjør Felles Front jobber med å bringe kvalitetsfilm til folket. Vi er leddet mellom særlig ikke-kommersielle filmproduksjoner og deres publikum. Vi er de som jobber med å bygge opp en levende filminteresse og filmkultur også utenfor de kommersielle kinosalene. Vi dyrker fram grobunnen for morgendagens filmmiljø. For så enkelt er det: Uten et engasjert publikum med en levende filminteresse, overlever ikke den kunstneriske filmen. Hele landets filmfestivaler, filmklubber, uavhengige distributører, cinemateker og uavhengige kinoer jobber hver eneste dag for å sikre møteplasser for filminteresserte, og å legge til rette for at deres engasjement for filmkunsten lever videre. Slik sikrer vi at Norge vil ha et levende filmmiljø også i de kommende generasjoner.

Continue reading

Advertisements